When I'm 64

Hej!

När Paul McCartney var sexton år skrev han ”When I’m 64”. Den var tänkt som en hyllning till hans pappa. I England, pensionerades man då vid den åldern. När kompositionen dök upp, tio år senare på Sgt. Pepper-skivan, var jag tretton år och tyckte att låten var töntig. Den rörde inte mig. Nu, när jag själv ska fylla sextiofyra, så är läget ett annat. Kanske spelar vi den på Kom & Bar, lördagen den 3:e februari 2018. Väl mött!

2018-01-06 g16 IMG-7765 300px
Fotot är från 1970 då jag nyss fyllt sexton år.